We are here to help you.

I create my wishlist on Kadolog

If you wish several times the same gift (10 feeding-bottles, 10 forks, 3 nights of hotel鈥)

Adding gifts

If you wish several times the same gift (10 feeding-bottles, 10 forks, 3 nights of hotel鈥)

Yes, this is possible, if you select 鈥渇ree participation鈥 for the gift (select 鈥渆dit鈥 below the gift). You decide on which gifts 鈥渇ree participation鈥 can apply. Your loved ones will then choose how much they will participate on that gift.

Back to Top

Yes through the screen 鈥渕anage my gifts鈥, you can hide the gifts. They will no longer appear in your list. You make them reappear whenever you want.

Back to Top

You can go to the registry and click on "edit" below the gift and then tick the box "show this gift as already offered鈥.

Back to Top

Go to your registry and select from the menu (on the left) "Manage Gifts". You'll get the list of gifts. You can make a 鈥渄rag and drop鈥 and change the order of the gifts in your list. Don't forget to save these changes.

Back to Top

Als je kiest voor de optie 鈥渧rije bijdrage鈥, is dat zeker mogelijk. Jij bepaalt voor welke cadeaus zo'n vrije bijdrage mogelijk is. En je gasten kiezen dan welk bedrag ze willen schenken.

Back to Top

Zeker, via het scherm "Beheer geschenken" kan je ervoor kiezen om cadeaus te verbergen. Nu zijn ze niet meer zichtbaar in de lijst. Je kan op elk moment beslissen om de cadeaus weer zichtbaar te maken.

Back to Top

Klik naast je lijst op "Beheer geschenken". Je krijgt nu een lijst te zien van al je gekozen cadeaus. Je kan ze eenvoudig van volgorde veranderen door de cadeaus naar een andere plek te slepen met je muis. Vergeet zeker niet de aanpassingen op te slaan.

Back to Top

Natuurlijk is dat mogelijk! Jij voegt gewoon al je geschenkidee毛n toe aan een lijst en kiest daarbij of je gasten het gehele bedrag, een vrije bijdrage of een deeltje van het totaalbedrag kunnen schenken. Geef het adres van je lijst door aan je gasten. Zij kunnen dan zelf kiezen welk cadeaus ze willen geven en eventueel een berichtje achterlaten. Je ontvangt alle berichten op de dag van je feest. Je gasten krijgen ook een e-mail waarin de betaalmogelijkheden worden uitgelegd鈥 Zo eenvoudig kan het zijn. 

Back to Top

Met Kadolog kan je je huwelijksreis opdelen in verschillende pakketjes, zodat je gasten aan deze onvergetelijke trip kunnen bijdragen. Je kiest zelf hoe je je reis opdeelt. Bekijk hier een voorbeeld van zo鈥檔 lijst voor een huwelijksreis.

Back to Top

Dat kan zeker. Je kan zelf de prijs kiezen van de verschillende delen, en Kadolog berekent dan voor jou hoeveel delen er nodig zijn (een cadeau van 鈧 1.500 wordt bijvoorbeeld opgedeeld in 3 delen van 鈧 500).

Back to Top

The different methods of receiving gifts

If you wish several times the same gift (10 feeding-bottles, 10 forks, 3 nights of hotel鈥)

If you opt for online payment, your friends and relatives will be able to pay their gift directly on your Kadolog registry (Mastercard, VISA, Bancontact鈥). To do this, Kadolog will have previously opened a secure payment account, in your name, via our Lemonway banking partner. You will be able to repatriate the money received directly to your own bank account at any time.

Back to Top

When you create your registry, you enter your own account number (IBAN). It is this number that is transmitted to people who offer you a gift, by email. Your friends and relatives will then make a transfer to your account. You will receive the money on your account number directly. 

Back to Top

Go to "List settings" and change your IBAN on the main screen.

Back to Top

Please send recent documents (less than 3 months) to prove your residence in Euro Zone: GSM invoice, electricity/gas/water bill are accepted. See list of documents accepted on the page: www.kadolog.com/wallet (鈥渄ocuments鈥). Most of the other documents will be refused (pay slip, insurance documents 鈥). Please also ensure that the name of the account number holder (IBAN) is the same as that of the documents sent.

Back to Top

You can disable online payment at any time and choose another option to receive your gifts (by hand, via bank transfer, etc). To do this, go to the menu and click on "List Settings" and then "General Information", you will be able to select another method to receive your gifts/donations.

Back to Top

If you propose the online payment on your registry for your friends and relatives, all donations will be paid on your 鈥渨allet鈥. You will be able to manage and bring your payments at any time in one click  on your own bank account via this page: www.kadolog.com/en/wallet

Back to Top

Als je opteert voor online betalen, zullen je gasten de betaling kunnen uitvoeren via jouw Kadologlijst. Daarvoor cre毛erde Kadolog een beveiligde bankrekening op jouw naam bij Lemonway. Je kan op elk moment het geld van deze rekening overstorten naar je eigen bankrekening.

Back to Top

Bij het aanmaken van je lijst, wordt je gevraagd om een rekeningnummer in te vullen. Deze rekeningnummer wordt via e-mail doorgegeven aan de mensen die je een cadeau schenken. Zo kunnen zij heel eenvoudig zelf de overschrijving uitvoeren op jouw rekening. Jij ontvangt dan de volledige bedragen rechtstreeks op je bankrekening. 

Back to Top

Klik op "Instellingen van de lijst" en pas je IBAN aan in het hoofdscherm.

Back to Top

Gebruik recente documenten (minder dan drie maanden oud) voor het bewijzen van je domicilie: een gsm-factuur, een elektriciteitsafrekening, enz. controleer ook of de naam van de rekeninghouder dezelfde is als de naam op de documenten.

Back to Top

Je kan op elk moment de mogelijkheid om online te betalen uitschakelen en een andere optie kiezen (overschrijving, PayPal...). Ga naar de instellingen van je lijst en klik op 鈥淎lgemene informatie鈥 om de ontvangstmethode van je cadeaus aan te passen.

Back to Top

Als je hebt gekozen voor de optie online betaling, worden de giften op je "wallet" gestort. Je kan de bedragen op elk moment beheren en overstorten naar je bankrekening. Klik daarvoor op deze link: www.kadolog.com/nl/wallet .

Back to Top

The confidentiality of my registry

If you wish several times the same gift (10 feeding-bottles, 10 forks, 3 nights of hotel鈥)

Yes, it is possible. To do this go to the menu of your list "List settings " then tab "privacy". You will be able to add an 鈥渁ccess password鈥 to your list.

Back to Top

Yes, it is possible. To do this go to the menu of your list "List settings " then tab "privacy". You can hide your registry and decide at any time to make it visible.

Back to Top

Go to the menu of your list "settings in the list" then "Privacy" tab. You can ask not to be referenced on the search engines.

Back to Top

Dat kan zeker! Klik in het menu "Instellingen van de lijst" op de knop "Vertrouwelijkheid". Vul nu een wachtwoord in om je lijst te beschermen.

Back to Top

Zeker en vast! Klik in het menu "Instellingen van de lijst" op de knop "Vertrouwelijkheid". Je kan je lijst verbergen en op eender welk moment opnieuw zichtbaar maken.

Back to Top

Klik in het menu "Instellingen van de lijst" op de knop "Vertrouwelijkheid". Je kan hier aangeven dat je je lijst niet wil tonen op zoekmachines.

Back to Top

Receive gifts on my list

If you wish several times the same gift (10 feeding-bottles, 10 forks, 3 nights of hotel鈥)

Sometimes some people book a gift and then decide to cancel it. In fact, your loved ones have the possibility to cancel their reservation for 7 days. 

Back to Top

It is rare that this happens, but it is indeed possible. In this case you also have an option to send reminders (on behalf of Kadolog)

Back to Top

 Soms reserveert iemand een cadeau en besluit daarna om het te annuleren. Je gasten hebben namelijk gedurende zeven dagen de mogelijkheid om hun reservatie te cancelen. 

Back to Top

Het gebeurt niet vaak, maar het is inderdaad mogelijk. In dat geval heeft u de mogelijkheid om een herinnering te sturen (uit naam van Kadolog).

Back to Top

Ja, je kan verschillende opties aanvinken, zoals "Ik heb dit bedrag ontvangen", of "Ik heb een bedankje verstuurd" op de pagina "Ontvangen geschenken".

Back to Top

Zodra een cadeau wordt gereserveerd kan het niet meer door iemand anders wordt gegeven. Als je de prijs hebt opgedeeld in verschillende delen zal het aantal beschikbare delen verminderen.

Back to Top

De schenker ontvangt een bevestigingsmail met alle details over het gereserveerde cadeau.

Back to Top

Zodra een cadeau wordt gereserveerd op je lijst, word je hiervan op de hoogte gebracht. Via de knop "Ontvangen geschenken" krijg je een volledig overzicht van de reeds gereserveerde geschenken.

Back to Top
Back to Top

To change the settings of the registry, you can go to "list Settings" in the menu to the left of your registry.
Be careful: it is not possible to use an old Premium list for another event 鈥 so a single registry cannot be used for multiple events (e.g. to use again an old wedding registry to create a birth registry or a first child's birth registry for the second child....). In this case, you need to create another registry. Be aware that your Premium lists remain open as long as you wish, there is no closing date, so you will always be able to receive gifts of the registry but after 12 months (from the date of Subscription), it will no longer be possible to change the parameters of the registries.

Back to Top

Kadolog will allow you to collect donations for your honeymoon and you can, if you wish, break down your trip into different parts to which your family can participate (eg hours of flight, a hotel night, an excursion鈥). Here is an example of what you can do for your honeymoon list.

Back to Top
As soon as a gift is booked, it can no longer be offered by anyone else. If you have divided the price of a gift into several parts, then only the remaining amount is available.
Back to Top
Those people will receive a confirmation email with all details of the booked gift and payment method.
Back to Top

Yes, you will be able to manage indicators such as: "I received this gift", or "I thanked" in the tab "my gifts Received".

Back to Top

You will be warned as soon as a gift is booked on your list. Be aware that for gift with online payment method, you will be informed by mail only when the gift is paid. In addition, the "My Gifts received" tab will give you a complete view of all your booked gifts (paid and unpaid).

Back to Top

You can divide a gift into several parts, making sure to adjust the price of each share (a gift of 1500 euros can be , for example, divided into 3 鈥渟hares/parts鈥 of 500 euros).

Back to Top
By creating or modifying the settings of your list, you have the possibility to activate the payment by Paypal with your Paypal account. When someone will reserve a gift on your list, he will be invited to concretize it by Paypal. If he decides to proceed as such (you can set other payment options), he will be then directed on the Paypal page where he may proceed to payment by credit card. At this time, the gift is marked as paid by the Paypal P in your list of received gifts. But feel free to do the test yourself. It's free and you can cancel the reservation of the gift without problem.
Back to Top
Kadolog allows you to put the gifts of your choice. You create them yourself, or you use the search engine which will find what has already been created by other users. When creating your list, you specify your own account number. It is this number that is transmitted to people that offers you a gift, by e-mail. So you're getting all of the donations on your bank account directly. You can then buy the gifts reserved on your list yourself, in the shop of your choice.
Back to Top
If you want, you can specify a bank account number or Paypal. Offerors will be invited via a confirmation email, to transfer the amount of the gift directly on your bank account. Or if you entered your Paypal account, they can directly make the payment online.
Back to Top
Persons wishing to offer you a gift will be able to book it on your list. They will then receive a confirmation email. If you specified when creating your list, offerors will be then invited, via the same email confirmation, to pay the amount of the gift directly to your bank account. You could also opt for an online payment on your Paypal account, a hand-delivery, or delivered to the address specified in the description of your Kadolog or by cheque sent to your address...
Back to Top
Kadolog is not an intermediary, and therefore does not deal to manage payments or to buy gifts. The site allows people to create and manage their list, without any intermediary, with a multitude of small interesting tools. Benefactors book their gift on the list so that it is not offered by someone else. The rest happens outside the site. Users therefore decided themselves of how they can be pampered. Either indicating the mode of reception of gifts in the description of their list, either by indicating their account number which will be sent by email to the benefactors or their Paypal account. They will be then invited, online and via email, to make the payment of the amount of the gift.
Back to Top