• Voor velen is de trouwurne nog een ingewortelde traditie.. Het is de snelle en gemakkelijke oplossing om giften te ontvangen op de trouwdag.  Meer en meer verkiezen toekomstige gehuwden om geld te krijgen om allerlei dingen te financieren, te beginnen met het huwelijk zelf en de huwelijksreis.  De trouwurne is misschien niet de magische oplossing. 

   

  Behalve de “ethische” problemen die zij brengt, stelt zij ook het probleem van de “zekerheid” van D-Day.  Een vraag waarop je allicht niet denkt wanneer je je huwelijk voorbereidt, want je denkt immers nooit dat het onvoorstelbare werkelijkheid wordt. Een kleine samenvatting van de urne-problematiek en haar oplossingen.

   

  « etische » problemen:

  Jullie moeten een bericht sturen aan jullie genodigden opdat zij een omslag meebrengen op D-Day en geen geschenken.  Niet makkelijk om het niet te doen aanvoelen alsof je aan het ronselen bent.  Bepaalde personen (vooral de ouderen) ergeren zich nog altijd aan deze manier van doen.  Niets kan de zilveren taartschep vervangen die op de traditionele lijst « gebeiteld » is.  Op D-day de urne leeg maken op een  discrete manier, dat is ook niet makkelijk!  Wie gaat zich om het geld bekommeren? Waar het geld leggen ? Deze belangrijke taak (we hebben het er later nog over!) legt die een grote verantwoordelijkheid bij de aangeduide persoon. Waar deze urne zetten om de gevoeligheden niet te raken als je ze op een opvallende plaats zet en wanneer sommigen dan nog de omslagen rechtstreeks aan de jonggehuwden geven? En tenslotte, hoe lang moet je de urne laten staan?

   

  Veiligheidsproblemen:

  Diefstal, ja dat komt voor!  Bovendien, als je enkele discussieforums bekijkt, zal je veel gelijkaardige verhalen tegenkomen.  Een steeds weerkerende vraag is of je de urne moet verzegelen.  Diefstal ín de urne is nog het minst erge.  Sommigen stelen de ganse urne.  Dit overkwam onlangs een bevriend koppel!  Enkele duizenden euro’s gestolen, zomaar,… weg!  Zo kan een mooie dag bedorven worden!  Jullie kunnen nooit alle personen kennen die om jullie heen draaien op jullie trouwdag.  Leveranciers, minder bekenden, mensen die zich aan jullie vastklampen… het kan overal gebeuren.  Jullie kunnen natuurlijk beslissen om de urne in jullie buurt te zetten, kwestie van ze voortdurend in het oog te houden.  Maar dat brengt dan permanente stress die je absoluut moet vermijden op dag zoals deze, die prachtig moet zijn.  En geloof mij, jullie zullen geen tijd hebben om ze in die mate in het oog te houden zoals jullie in gedachten hadden bij de voorbereiding van jullie huwelijk.  Jullie kunnen iemand aanduiden om in jullie plaats een oogje in het zeil te houden en de urne van tijd tot tijd leeg te maken. Die verantwoordelijkheid is zwaar om dragen en dus oorzaak van stress voor iemand van uw naasten die zeker niet gaat genieten van deze dag zoals hij/zij zou kunnen.  En wat als er, ondanks dat alles, toch gestolen wordt?  Bespaar dat uw geliefden.  Welnu, de trend bevestigt zich! Hoe vinden jullie een alternatief voor de huwelijksurne?

   

  Dé oplossing: Kadolog, jullie huwelijksurne online !   Kadolog is een tussenweg tussen de huwelijkslijst en de huwelijksurne.  Immers, jullie maken jullie lijst snel op, in enkele muisklikken, en jullie verbinden onmiddellijk jullie rekeningnummer aan de geschenken.  In enkele minuten klaar dus en zo vermijden jullie met Kadolog de hierboven opgesomde problemen.  100% van de giften komen zeker, rechtstreeks en onmiddellijk op jullie bankrekening terecht.  Gedaan met omslagen en een urne die kan verdwijnen;o)  En jullie kunnen op een aangename manier aan jullie genodigden laten weten hoe hun giften zullen besteed worden. Jullie creëren zelf jullie eigen begeerde geschenken!  Willen jullie geen gedetailleerde verlanglijst?  Maak dan eenvoudig een geschenk “bijdrage aan onze urne” aan, met schijven van 1 euro en een voldoende grote variatie zodat jullie genodigden het bedrag van hun bijdrage kunnen kiezen (ziehier een voorbeeld).  Jullie kunnen zelfs het adres vermelden waar geschenkcheques kunnen naartoe gestuurd worden.  Kadolog is de ideale oplossing om alle zorgen in verband met de huwelijksurne te vermijden.  En, kers op het geschenk J, jullie hebben ook geen kosten om de urne aan te kopen en te decoreren.  Wat denk je?  Hebben jullie een urne geplaatst bij jullie huwelijk, hoe is dat verlopen?  Vertel ons jullie ervaringen.   Test Kadolog uit voor jullie urne, het is gratis!

  Share this post