Deze algemene voorwaarden werden ge眉pdatet op 27 april 2024.

Artikel 1. DEFINITIES

De termen in deze algemene voorwaarden, zowel wanneer ze in het enkelvoud als in het meervoud voorkomen, worden als volgt ge茂nterpreteerd:        

- Aanmaker van de lijst

 

: elke persoon, met uitzondering van morele personen, die met het oog op een priv茅gebeurtenis op de Website een geschenkenlijst in eigen naam aanmaakt die voorgelegd wordt aan de Schenker(s), waaruit de Schenker(s) vervolgens een keuze kan/kunnen maken. De Aanmaker van de lijst is noodzakelijkerwijs Gebruiker van de Website, in de context van de onderhavige Algemene voorwaarden;

 

-        Schenking

 

: de financi毛le bijdrage die een Schenker levert ten voordele van de Aanmaker van de lijst;

 

-  Schenker

: elke persoon die een geschenk wil geven of wil bijdragen (een Schenking wil doen) tot een lijst die op de Website door een Aanmaker werd aangemaakt. De Schenker is noodzakelijkerwijs Gebruiker van de Website, in de context van de onderhavige Algemene voorwaarden;

 

 

 

-  Titularis

: de onderneming KADOLOG BVBA, met hoofdzetel te 1410 Waterloo, Rue Mattot 126, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0841.031.867, Titularis van de Website; Kadolog is bereikbaar via het e-mailadres [email protected];

-  Gratis aanbod

-  : het aanmaken van een lijst is altijd gratis, ongeacht het aantal geschenken dat de Aanmaker van de lijst erop heeft geplaatst. Met het Gratis aanbod kan de Aanmaker van de lijst alle lijsten tegelijk op zijn naam ontvangen, (i) zonder beperkingen in aantal, wanneer de geschenken rechtstreeks overhandigd worden (nieuw geschenk of tweedehands) of (ii) met een maximum van 10 geschenken of Schenkingen, op voorwaarde dat de Aanmaker van de lijst het gebruik van een van de 鈥淧remiumfunctionaliteiten鈥 of de zone met 鈥渂ijkomende instructies鈥 niet aangeduid heeft en dat hij bijvoorbeeld zijn bankgegevens of een adres waarnaar cheques kunnen worden verstuurd, heeft vermeld;

 

-  Premiumaanbod

-  : met het Premiumaanbod kan de Aanmaker van de lijst een onbeperkt aantal geschenken ontvangen, zowel rechtstreeks of via Schenkingen. Met dit Premiumaanbod krijgt de Aanmaker van de lijst toegang tot alle functionaliteiten van de Website, met uitzondering van de Extra鈥檚. Het aanbod is slechts geldig voor 茅茅n lijst;

 

 

- Extra鈥檚

: Dankzij de extra's kan de Aanmaker van de lijst een persoonlijke URL cre毛ren voor zijn lijst, bedankmails sturen naar Schenkers via het bedankplatform en herinneringen sturen naar Schenkers die een Schenking hebben geregistreerd .

- Website :

 

- Gebruiker

: de volgende websites: www.kadolog.com, www.kadolog.be, www.kadolog.fr, www.kadolog.org ;

 

: elke persoon, wie dan ook, die de Website gebruik voor om het even welk doel.

 

 

 

 Artikel 2. ONDERWERP

Dit document legt de algemene voorwaarden vast van de Website en bepaalt de rol van de Titularis in zijn relatie met de Gebruikers.

Artikel 3. AANVAARDING

De Gebruikers verbinden zich ertoe de Website te gebruiken met de voorzichtigheid en de zorgvuldigheid waaraan ze zich moeten houden, met respect voor de wettelijke bepalingen, de bepalingen van openbare orde en de nationale en internationale bepalingen.

Het gebruik van de Website, in om het even welke hoedanigheid, veronderstelt dat de Gebruikers, waaronder wordt verstaan de Schenker(s) en de Aanmaker(s) van de lijst(en), volledig en onvoorwaardelijk de onderhavige Voorwaarden accepteren, en dat ze accepteren dat de onderhavige Voorwaarden voorrang hebben op eender welke andere Algemene voorwaarden die de Gebruikers van de Website zouden kunnen aanhalen, zonder afbreuk te doen aan de eventuele gelijktijdige toepassing van de bijzondere voorwaarden van Kadolog die van toepassing zijn indien gebruik gemaakt wordt van de betaaldiensten van Lemon Way en, in voorkomend geval, aan de algemene voorwaarden van Lemon Way.

Artikel 4. DIENSTEN

4.1.- Het doel van de Website is om de Aanmaker van de lijst een dienst aan te bieden waarmee hij een geschenkenlijst kan aanmaken, nader gedefinieerd in artikel 4.1.2., en waarmee hij geschenken en Schenkingen kan ontvangen die geschonken zijn door Schenkers, nader gedefinieerd in artikel 4.1.3. De Aanmaker van de lijst kan zich daarnaast ook aanmelden voor Extra鈥檚, nader gedefinieerd in artikel 4.1.4. De Website biedt Schenkers de mogelijkheid om geschenken te reserveren, nader gedefinieerd in artikel 4.1.5.

In deze hoedanigheid is de Website een platform waarop consumenten en handelaars in relatie treden.

4.2.- Met de Website kan de Aanmaker van de lijst een geschenkenlijst aanmaken (geboortelijst, kerstlijst, huwelijkslijst enz.) op verschillende manieren, waarbij de Aanmaker van de lijst de keuze heeft en de volledige verantwoordelijkheid draagt.

Een lijst aanmaken met eigen geschenkidee毛n: De Aanmaker van de lijst geeft een beschrijving van zijn geschenkidee毛n en kan er illustraties en prijzen aan koppelen (samen 鈥渄e Geschenkgegevens鈥 genoemd). De prijs die wordt gekoppeld aan het geschenk wordt naar eigen goeddunken bepaald door de Aanmaker van de lijst, en kan verschillen van de prijs van een gelijkaardig product in winkels of webshops.

In voorkomend geval moet de Aanmaker van de lijst ten opzichte van de handelaars garanderen dat het/de gekozen geschenk(en) beschikbaar is/zijn en dat de waarde ervan overeenkomt met de Geschenkgegevens die op de Website worden aangekondigd. Over het algemeen neemt de Aanmaker van de lijst, met uitzondering van de Titularis, de volledige verantwoordelijkheid op zich wat betreft de werkelijke beschikbaarheid, de inhoud en de vorm van de geschenkidee毛n op de lijst. Zo zorgt de Aanmaker van de lijst ervoor dat hij, conform artikel 10.3, de intellectuele eigendomsrechten van derden respecteert die mogelijk verbonden zijn aan de omschrijvingen en/of de illustraties van zijn hand.

Geschenkidee毛n overnemen/kopi毛ren van andere Aanmakers van lijsten: De Aanmaker van de lijst kan voor zijn lijst inspiratie opdoen bij de geschenkidee毛n 鈥 omschreven en/of ge茂llustreerd 鈥 van andere Aanmakers van lijsten. Deze lijsten dienen als voorbeeld en zijn te vinden via de zoekfunctie op de Website. Als de Aanmaker van de lijst een bestaande lijst volledig of gedeeltelijk besluit over te nemen, neemt hij alle verantwoordelijkheid op zich en heeft hij de plicht tegenover de handelaars te garanderen dat het/de gekozen geschenk(en) beschikbaar is/zijn en dat de waarde ervan overeenstemt met de Geschenkgegevens die op de Website worden aangekondigd. Over het algemeen neemt de Aanmaker van de lijst, met uitzondering van de Titularis, de volledige verantwoordelijkheid op zich wat betreft de werkelijke beschikbaarheid, de inhoud en de vorm van de geschenkidee毛n op de lijst. Zo zorgt de Aanmaker van de lijst ervoor dat hij, conform artikel 10.3, de intellectuele eigendomsrechten van derden respecteert die mogelijk verbonden zijn aan de omschrijvingen en/of de illustraties van zijn hand.

De 鈥渢overknop鈥 gebruiken: Met deze knop kan de Aanmaker van de lijst een cadeaulijst samenstellen op basis van geschenken die hij vindt in webshops. De Aanmaker van de lijst, met uitzondering van de Titularis, neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich wat betreft de werkelijke beschikbaarheid, de inhoud en de vorm van de geschenkidee毛n op de lijst. Zo zorgt de Aanmaker van de lijst ervoor dat hij, conform artikel 10.3, de intellectuele eigendomsrechten van derden respecteert die mogelijk verbonden zijn aan de omschrijvingen en/of de illustraties van zijn hand. Indien een klacht Kadolog bereikt met betrekking tot een Aanmaker van een lijst met intellectuele eigendomsrechten, behoudt Kadolog zich het recht voor om de toegang tot de lijst en tot de geschenken op te zeggen, conform artikel 10.4, et om de lijst en de geschenken te verwijderen, conform artikel 11, als de Aanmaker van de lijst zich niet aanpast aan de instructies van Kadolog.

4.3.- De Website biedt de Aanmaker van de lijst ook een dienst aan voor de ontvangst van de geschenken en de Schenkingen die gedaan werden door de Schenkers, dewelke ofwel (i) rechtstreeks verloopt (nieuw geschenk of tweedehands geschenk, gekocht door de Schenker en rechtstreeks door de Schenker aan de Aanmaker van de lijst afgegeven, zonder tussenkomst van Kadolog), ofwel (ii) via een Schenking verloopt, weliswaar beperkt in aantal, afhankelijk van het gekozen aanbod: Gratis aanbod of Premiumaanbod, conform artikel 1.

De Aanmaker van de lijst kan, naar keuze, de Schenkingen van de Schenkers als volgt ontvangen, mits deze de kaap van 1.000 euro niet overschrijden:

Ofwel via een rechtstreekse overschrijving op zijn bankrekening (IBAN), op voorwaarde dat de Aanmaker van de lijst zijn bankrekening heeft vermeld bij de opening van zijn Gebruikersaccount of later, bij het gebruik van de zone met 鈥渂ijkomende instructies鈥;

Ofwel, voor Aanmakers van lijsten buiten Belgi毛, via een cheque die verstuurd wordt naar het verblijfsadres van de Aanmaker van de lijst, op voorwaarde dat de Aanmaker van de lijst zijn verblijfsadres heeft vermeld bij de opening van zijn Gebruikersaccount, of later bij het gebruik van de zone met 鈥渂ijkomende instructies鈥;

Ofwel, voor Aanmakers van lijsten buiten Belgi毛, via de betaaldiensten van PayPal (www.PayPal.com), onder de voorwaarden die worden opgelegd door deze derde partij, waarmee de Aanmakers van lijsten, houders van een PayPalaccount, online betalingen van Schenkers kunnen ontvangen.

Ofwel via de betaaldiensten van Lemon Way (www.lemonway.fr), onder de voorwaarden die worden opgelegd door deze derde partij en die door de Titularis nader beschreven worden in de 鈥Bijzondere voorwaarden van toepassing op het gebruik van de Betaaldiensten van Lemon Way鈥, waarmee de Aanmakers van lijsten, houders van een Lemon Way-account, online betalingen van Schenkers kunnen ontvangen. Als de Aanmaker van de lijst een beroep wil doen op de betaaldiensten van Lemon Way, zal hij op voorhand zowel de net aangehaalde Voorwaarden als de Algemene voorwaarden van Lemon Way moeten aanvaarden. Schenkers die online betalingen willen doen via Lemon Way moeten ook de 鈥Bijzondere Voorwaarden鈥 van Kadolog accepteren en moeten een IBAN-rekening bezitten in een eurozone-land of een land met een laag frauderisico. De kosten verbonden aan het gebruik van deze dienst (2,4%) en de kosten voor het onderhouden van het account (5 euro per maand na 12 maanden inactiviteit, d.w.z. zonder ontvangen online betaling en zonder overschrijving) staan ook vermeld in de 鈥Bijzondere voorwaarden van toepassing op het gebruik van Lemon Way Betalingsdiensten鈥.

Schenkingen die meer dan 1.000 euro bedragen kunnen niet worden uitgevoerd via de bankrekening (IBAN) van de Aanmaker van de lijst. Daarvoor krijgt KADOLOG de toestemming van de Aanmaker van de lijst om de bankgegevens van Kadolog door te geven aan de Schenker en deze laatste uit te nodigen om de Schenking rechtstreeks uit te voeren op het gecommuniceerde rekeningnummer, zelfs als de Aanmaker van de lijst deze betaalmethode niet koos bij aanvang.

Ten opzichte van de bankinstellingen of PayPal/Lemon Way is de Titularis een derde partij. Daarom kan de Titularis niet aansprakelijk gesteld worden in geval van een defect of storing, in welke hoedanigheid dan ook, of in geval van vertraging van de uitvoering bij de laatstgenoemden. Ook indien een cheque per post naar de Aanmaker van de lijst wordt verstuurd, kan Kadolog evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen.

Hoe dan ook treedt de Titularis slechts op als bemiddelaar tussen de Aanmaker van de lijst en de Gebruiker/Schenker die de lijst heeft geraadpleegd. De Titularis biedt geen enkele garantie, in welke hoedanigheid dan ook, wat betreft de daadwerkelijke ontvangst van de geschenken/Schenkingen, hun hoeveelheid en/of hun kwaliteit.

4.4.- De Website biedt de Aanmaker van de lijst de mogelijkheid om Extra's aan te kopen waarmee hij:

-        een persoonlijke URL kan cre毛ren voor zijn lijst die hij kan doorgeven aan de gewenste Schenkers,

-        herinneringen kan sturen naar Schenkers die een cadeau of een schenking hebben beloofd,

-        een bedanking per e-mail kan sturen naar de Schenkers,

 

4.5.- Op de Website kunnen Schenkers de geschenken/Schenkingen reserveren die ze wensen te schenken. Deze reservatie van een geschenk/Schenking geldt als het ware als belofte tegenover de Aanmaker van de lijst en verbindt de Titularis in geen geval ergens toe.

Als de Schenker zich vergist van lijst en alsnog een Schenking doet aan de verkeerde persoon, dan draagt enkel en alleen de Schenker de verantwoordelijkheid.

4.6.- Op de Website kunnen de Aanmakers van een lijst hun cadeaulijst beveiligen met een wachtwoord.

Wanneer de Aanmaker van de lijst het wachtwoord doorgeeft aan eventuele Schenkers, erkent hij zich terdege bewust te zijn van het feit dat hij verantwoordelijk is voor het gebruik van de website door de uitgenodigde Gebruikers en van het feit dat de verspreiding van het wachtwoord volledig onder zijn verantwoordelijkheid valt.

 

Artikel 5. REGISTRATIEFORMULIER - GEBRUIKERSACCOUNT

Om toegang te krijgen tot de diensten van de Website, moet de Aanmaker van de lijst een Gebruikersaccount aanmaken (hierna steeds 鈥淕ebruikersaccount鈥 genoemd).

Bij zijn inschrijving houdt de Aanmaker van de lijst er zich aan volledige en correcte informatie te verstrekken en elke wijziging van deze informatie door te geven aan de Titularis. De Aanmaker van de lijst verklaart en verzekert de authenticiteit van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het aanmaken van de lijst.

Enkel en alleen de Aanmaker van de lijst is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het gebruik van de lijst, van de inlognaam en van het wachtwoord. De Titularis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade die berokkend wordt door het gebruik van de verkeerde gegevens of gegevens die niet voldoende gepreciseerd werden door de Aanmaker van de lijst.

 

Artikel 6. MEERDERJARIGHEID

De Gebruiker verklaart meerderjarig de te zijn en in staat te zijn om zich aan de onderhavige Voorwaarden te houden.

De Aanmaker van de lijst waakt erover dat de toegang tot en/of het gebruik van zijn account door eender welke derde partij, met inbegrip van minderjarigen die geen voorafgaande toestemming hebben, geblokkeerd is.

De Titularis kan onder geen beding, in welke hoedanigheid dan ook, aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de Website en/of het Gebruikersaccount door een minderjarige, op welke manier dan ook.

 

Artikel 7. TARIEVEN EN VOORWAARDEN

7.1.- De tarieven en andere financi毛le voorwaarden zijn beschikbaar op de Website, onder het tabblad 鈥淭arieven en Voorwaarden鈥. De Aanmaker van de lijst bevestigt dat hij kennisgenomen heeft van de Tarieven en Voorwaarden en dat hij het verschil heeft begrepen tussen het Gratis aanbod en het Premiumaanbod. De prijzen die op de Website verschijnen, zijn uitgedrukt in euro, inclusief alle belastingen.

7.2.- Het Premiumaanbod is, ter herinnering, bestemd voor de Aanmaker van de lijst die een eenmalige bijdrage per lijst heeft betaald. De Aanmaker van de lijst moet verplicht toezeggen op het Premiumaanbod indien hij de 鈥淧remiumfunctionaliteiten鈥 heeft aangeduid (betaling via Schenking), of als hij de zone 鈥渁anvullende instructies鈥 heeft ingevuld, of als hij zijn bankgegevens (op welke manier dan ook) deelt, of als hij meer dan 10 geschenken of Schenkingen heeft gekregen via een of meerdere lijsten die tegelijkertijd werden gebruikt.

7.3.- Onder voorbehoud van de mogelijkheid die de Titularis heeft om een Gebruikersaccount te schrappen, in de limitatief opgesomde gevallen onder artikel 11, zijn de inschrijving op de Website en de inschrijving op de Extra鈥檚 toegekend voor een onbepaalde duur voor eenzelfde lijst.

7.4.- Indien de Website offline gehaald wordt, voor eender welke reden, maakt de Aanmaker van de lijst die zich middels betaling ingeschreven had voor een Premiumaabod en verschillende Extra鈥檚, geen aanspraak op een terugbetaling.

7.5.- De Titularis behoudt zich het recht voor om regelmatig, eenzijdig en zonder voorafgaande waarschuwing de Tarieven en Voorwaarden te wijzigen, zonder terugwerkende kracht. De Aanmaker van de lijst die zich heeft ingeschreven en een bijdrage heeft betaald maakt, indien het gaat om een verlaging van de Tarieven of om een promotie, geen aanspraak op de terugbetaling van het eventuele verschil.

 

Artikel 8. HERROEPINGSRECHT

De Aanmaker van de lijst beschikt over het herroepingsrecht, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen uit de volgende alinea.

De Aanmaker van de lijst kan een beroep doen op het herroepingsrecht door een e-mail te versturen naar [email protected] en te vermelden dat hij afziet van een of meerdere inschrijvingen op de Website, zonder sanctie en zonder motiveringsplicht, op voorwaarde dat de herroepingsverklaring de Titularis binnen de 14 dagen bereikt, vanaf de dag dat de Titularis de inschrijving heeft bevestigd.

Het is voor de Aanmaker van (de) lijst(en) slechts mogelijk een beroep te doen op het herroepingsrecht als er nog geen promocode is aangevraagd of voor zover een of meerdere Schenkers nog niet meer dan 10 geschenken gereserveerd hebben op de lijst(en) van de Aanmaker van de lijst, op het moment van de herroepingsverklaring. In die veronderstelling, als de dienst reeds geleverd is, heeft de Aanmaker van de lijst niet langer de mogelijkheid om een beroep te doen op het herroepingsrecht uit de voorgaande alinea.

Als de Aanmaker van de lijst die het herroepingsrecht laat gelden binnen de periode vermeld in alinea 2, zich, samen met de aanmaak van zijn Gebruikersaccount, ook ingeschreven heeft voor de betaaldiensten van Lemon Way, dan zal hij zich ook moeten terugtrekken uit het contract met Lemon Way, conform artikel 7 van de Algemene voorwaarden van Lemon Way.

 

Artikel 9. AANMAKEN VAN LIJSTEN

9.1.- De Aanmakers van lijsten die zich v贸贸r 1 mei 2014 hebben ingeschreven voor een Premiumaanbod hebben de mogelijkheid om hun lijst onbeperkt en naar believen te wijzigen, zonder bijkomende betaling en zonder voorafgaande toestemming van de Titularis. Ze hebben echter geen recht op de 鈥淧as gehuwden 鈥 Jonge ouders[KL1] 鈥-kaart, tenzij ze zich inschrijven voor een nieuwe Premiumlijst.

9.2.- De Aanmakers van lijsten die zich na 1 mei 2014 hebben ingeschreven voor een Premiumaanbod kunnen hun lijst slechts gebruiken in het kader van een eenmalige in tijd beperkte gebeurtenis. De lijst kan dus niet hergebruikt worden voor een andere gebeurtenis, zelfs niet als beide gebeurtenissen gelinkt zijn aan elkaar (voorbeeld: een huwelijkslijst kan nooit meer hergebruikt worden voor een geboortelijst of een geboortelijst voor een eerste kind kan nooit meer hergebruikt worden voor een tweede kind). De instellingen van een Premium-lijst kunnen slechts 12 maanden na het aanmaken van de lijst aangepast worden.

De bovengenoemde Aanmaker van de lijst kan het onderwerp van de lijst slechts wijzigen voor zover hij daartoe via e-mail ([email protected]) en binnen de 14 dagen na het aanmaken van de lijst een aanvraag heeft ingediend bij de Titularis. Kadolog behoudt zich echter het recht voor deze aanvraag te weigeren, onder meer indien de geschenken of de Schenkingen reeds gegeven zijn door de Schenkers.

De Extra鈥檚 waarvoor ingeschreven werd, die met 茅茅n bepaalde lijst verbonden zijn, kunnen niet zomaar overgenomen worden op andere bestaande lijsten of nog aan te maken lijsten.

 

Artikel 10. GEBRUIK VAN LIJSTEN

10.1.- De Gebruikers verbinden zich ertoe de diensten die aangeboden worden door de Titularis te gebruiken zoals gedefinieerd in de Voorwaarden, te goeder trouw en zonder inbreuk te plegen op de onderhavige Voorwaarden.

10.2.- De Aanmaker van de lijst verbindt zich ertoe om zich vrijwillig in te schrijven voor een Premiumaanbod wanneer de voorwaarden vervuld zijn en om niet ongeoorloofd misbruik te maken van het gratis testaanbod dat de Titularis ter beschikking stelt.

10.3.- De Gebruikers verbinden zich er uitdrukkelijk toe de diensten die door de Titularis aangeboden worden niet voor doeleinden te gebruiken die ongeoorloofd zijn en in strijd zijn met de goede zeden.

Daarom verbinden de Gebruikers zich ertoe geen enkel werk, illustratie, afbeelding, foto, tekst, document enz. en in het algemeen geen enkele inhoud waarop intellectuele en industri毛le eigendomsrechten rusten, zonder dat deze opsomming exhaustief is, te reproduceren zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

10.4.- De Titularis behoudt zich het recht voor de toegang op te schorten tot elke lijst die volgens hem in strijd is met de onderhavige Voorwaarden, een wettelijke norm of de goede zeden.

In deze gevallen brengt de Titularis via e-mail de betrokken Aanmaker van de lijst op de hoogte van de opschortingsmaatregel en nodigt de Titularis de Aanmaker van de lijst uit een einde te maken aan de onrechtmatige gedragingen die beschreven worden in de e-mail.

 

Artikel 11. OPSCHORTING VAN TOEGANG TOT LIJSTEN 鈥 OPSCHORTING VAN GEBRUIKERSACCOUNT

Als de Aanmaker van de lijst die betrokken is bij de opschortingsmaatregel uit artikel 10 niets onderneemt om de aangekaarte situatie te verhelpen, verstuurt de Titularis hem een aanmaningsbrief om onmiddellijk te voldoen aan bovengenoemd artikel.

Als de Aanmaker van de lijst ondanks de aanmaning niet vrijwillig een einde maakt aan de onrechtmatige gedragingen die aangekaart worden, verwijdert de Titularis, zonder nieuwe waarschuwing, voorafgaande waarschuwing of vergoeding, het Gebruikersaccount van de Aanmaker van de lijst.

De Titularis behoudt zich de mogelijkheid voor de herinschrijving van een Aanmaker van een lijst waarvan het Gebruikersaccount ooit reeds werd opgeschort te weigeren. Over het algemeen behoudt de Titularis zich de mogelijkheid voor om de toegang tot de Website volledig of gedeeltelijk op te schorten of te onderbreken, alsook om technische en, in voorkomend geval, legale maatregelen te nemen, indien het vermoeden bestaat dat de Aanmaker van de lijst, in welke hoedanigheid dan ook, de belangen van de Titularis, de Website of elke derde schaadt, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 12. 鈥淧AS GEHUWDEN 鈥 JONGE OUDERS鈥-KAART EN BIJHORENDE VOORDELEN

12.1.- De Kadologkaart (hierna de 鈥淜aart鈥 genoemd) wordt, behoudens het akkoord van de Titularis, door de Titularis aangeboden aan elke persoon die minimaal 18 jaar is, met verblijfplaats in Belgi毛, die een Premiumaanbod-huwelijkslijst of Premiumaanbod-geboortelijst heeft geopend op de Website.

De Kaart biedt voordelen en kortingen (hierna de 鈥淰oordelen鈥 genoemd) bij de verschillende partnerhandelaars die vermeld worden op de Website onder het tabblad 鈥淰oordelen鈥.

12.2.- De Kaart is exclusief bedoeld voor: (i) 鈥減asgehuwden鈥, met andere woorden, voor wie 1 jaar v贸贸r of na de opening van de lijst getrouwd is, of (ii) 鈥渢oekomstige ouders鈥, met andere woorden, voor wie 1 jaar v贸贸r of na de opening van de lijst een kind heeft gekregen. De Titularis behoudt zich het recht voor een bewijs te vragen van het huwelijk of van de geboorte en van de verwantschap (geboorteakte en identiteitsbewijs van de Aanmaker van de lijst, vergezeld van een kopie van de geboorteakte van het kind of de huwelijksakte).

De Kaart is strikt persoonlijk en staat op naam. Het is dus mogelijk dat partnerhandelaars een identiteitsbewijs vragen. De Kaart kan onder geen beding uitgeleend worden aan derden op straffe van inbeslagname.

De Kaart is louter bestemd voor gebruik door particulieren en hun huishoudelijke noden, en volgens de gebruiksvoorwaarden conform de onderhavige Voorwaarden.

De geldigheidsduur van de kaart is 1 jaar en kan niet verlengd worden.

Het is niet mogelijk de Kaart te vervangen, ook niet bij diefstal of verlies. Indien de Aanmaker van de lijst de kaart niet heeft ontvangen per post heeft hij 2 maanden de tijd om dit te melden aan Kadolog.

12.3.- Om te kunnen genieten van de Voordelen die de Kaart biedt, moet de Kaart op het verkooppunt van de partnerhandelaar aangeboden worden v贸贸r de rekening/factuur gemaakt wordt.

De Voordelen zijn slechts van toepassing op aankopen in de in Belgi毛 gevestigde verkooppunten van de partnerhandelaars, met uitzondering van elke aankoop op internet (behalve Kr毛fel, cf. artikel 13). De Voordelen hebben geen betrekking op de artikels die al een prijsverlaging gekregen hebben. Ze zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen en aanbiedingen van de voornoemde handelaars, met inbegrip van concurrerende geopende lijsten bij de voornoemde handelaars, behalve na hun akkoord.

De verworven Voordelen zijn persoonlijk en kunnen niet afgestaan worden aan derden. In de verlening van Voordelen is de Titularis een derde partij en kan hij het genieten van de Voordelen niet garanderen. De Voordelen, aanbiedingen en andere informatie op de Website zijn puur informatief; ze zijn zonder voorafgaande waarschuwing van de partnerhandelaars onderhevig aan eenzijdige veranderingen. De Kaart geeft in de regel enkel en alleen recht op een Voordeel en niet op krediet; het is geen betalingsmiddel.

De Titularis is onder geen beding verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten die de partnerhandelaars aanbieden, noch voor de fouten die op de Website kunnen staan. De Titularis en de partnerhandelaars verzekeren evenmin de beschikbaarheid van de producten en diensten waarin de Aanmaker van de lijst interesse heeft.

12.4.- Indien er sprake is van fraude, behouden de Titularis en de betrokken handelaars zich het recht om een terugbetaling te eisen van alle onregelmatig verworven Voordelen.

Over het algemeen wijst de Titularis elke vorm van verantwoordelijkheid af indien er sprake is van frauduleus gebruik of misbruik van de Kaart of indien de onderhavige Voorwaarden geschonden worden. De Titularis behoudt zich het recht voor de getrouwheidskaart te deactiveren en/of elke actie te ondernemen die nodig lijkt indien er sprake is van frauduleus gebruik of misbruik van de Kaart.

 

Artikel 13. VOORDELEN VERLEEND DOOR KR脣FEL

13.1.- De Kaart waarvan sprake in artikel 12 van de Voorwaarden verleent aan de houder ervan een bijzonder Voordeel bij Kr毛fel. Het voordeel bestaat uit een promocode die recht geeft op een korting van 10% (hierna de 鈥淧romocode鈥 genoemd). De Promocode is enkel geldig voor een winkelmandje van maximaal 2.000 EUR op de website van Kr毛fel (www.Krefel.be).

Deze Promocode is tweemaal geldig (dus voor een totaalbedrag van 2.000 EUR) en wordt door Kadolog op aanvraag gegeven.

13.2.- Indien de houder van de Kaart meer dan 4.000 EUR wenst uit te geven op de website van Kr毛fel, volstaat het een e-mail te versturen naar de Titularis via [email protected], waarna de Titularis, als Kr毛fel daarmee akkoord gaat, de kaarthouder een of twee extra Promocodes kan bezorgen.

13.3.- De voornoemde aankopen moeten verplicht verricht worden binnen de geldigheidsperiode van de Kaart.

Het Voordeel dat aan de Promocode verbonden is, is niet cumuleerbaar met andere voordelen en promoties van Kr毛fel, heeft slechts betrekking tot huishoudelijke aankopen, in hoeveelheden die in die context over het algemeen van toepassing zijn, en heeft betrekking tot de aankoop van mobiele telefoons, gsm-packs, gsm-kaarten en tablets.

 

Artikel 14. PROMOCODES

14.1   De promocodes zijn bedoeld voor eenmalig gebruik, gepersonaliseerd en in beperkt aantal (afhankelijk van de partners die zelf bepalen hoeveel kortingsbonnen er beschikbaar zijn). De verkregen Voordelen zijn persoonlijk en mogen niet worden overgedragen aan derden.
14.2   In de verlening van Voordelen is de Titularis een derde partij en kan hij het genieten van de Voordelen niet garanderen.  De Voordelen, aanbiedingen en andere informatie op de Website zijn puur informatief; ze zijn zonder voorafgaande waarschuwing van de partnerhandelaars onderhevig aan eenzijdige veranderingen.

14.3   De eerder vermelde aankopen moeten worden uitgevoerd tijdens de geldigheidsduur van de Kaart.
14.4   Het Voordeel van de Promocode is niet cumuleerbaar met andere voordelen en promoties voorzien door de partnerhandelaar en heeft slechts betrekking op huishoudelijke aankopen, in hoeveelheden die in die context over het algemeen van toepassing zijn.

14.5   Bijzondere voorwaarden voor de voordelen verleend door Kr毛fel

 

Artikel 15. DEALS VOOR OUDERS

De Titularis stelt een 鈥楧eals voor ouders鈥-pagina voor aan de Gebruikers.

Het doel van deze pagina is het verspreiden van informatie die de Titularis ontvangt van derden (partnermerken en/of gebruikers) met betrekking tot commerci毛le evenementen/acties die interessant kunnen zijn voor de Gebruikers van de Website. De Titularis verbindt zich ertoe om zo nauwkeurig en actueel mogelijke informatie te verstrekken.

De Titularis kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering van de informatie, ongeacht of deze worden veroorzaakt door de Titularis of door derden die hem deze informatie verstrekken. Alle informatie die op de Website wordt vermeld, wordt uitsluitend ter informatie gegeven door de Titularis en is onderhevig aan wijzigingen. Omdat de Titularis niet verplicht is om de informatie op de Website bij te werken, is het aan de Gebruiker om te controleren of deze up-to-date is wanneer hij deze raadpleegt.

 

 Artikel 16. WIJZIGINGEN

De Titularis behoudt zich het recht voor om regelmatig, eenzijdig en zonder voorafgaande waarschuwing de Voorwaarden te wijzigen, bijvoorbeeld met het oog op het afstemmen van de Voorwaarden op wettelijke en reglementaire wijzigingen, of om de aangeboden functionaliteiten te wijzigen.

De Gebruikers moeten regelmatig de Voorwaarden raadplegen om op de hoogte te blijven van de doorgevoerde wijzigingen.

De Gebruikers die uitdrukkelijk akkoord gaan met wat voorafgaat, worden verondersteld de wijzigingen gelezen, geaccepteerd en begrepen te hebben alvorens de Website verder te gebruiken.

 

 Artikel 17. INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE TITULARIS

17.1.- De algemene structuur van de Website en het geheel van de inhoud die op de Website staat (onder meer de afbeeldingen, artikels, foto鈥檚, illustraties, onderscheidingstekens, logo鈥檚, video鈥檚, interviews, geluiden, teksten enz.), met inbegrip van de nieuwsbrief, zijn beschermd door de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom, onder meer auteursrechten, naburige rechten, het merkenrecht, het portretrecht.

17.2.- De onderhavige Voorwaarden geven in geen geval aanleiding tot de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruikers, die niet de toelating hebben om het materiaal op de Website te kopi毛ren, verzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitsturen, laten rondgaan, aanpassen of bewerken tenzij in het kader van het gebruik en het beheer van de aangemaakte lijsten.

De Aanmaker van de lijst heeft de mogelijkheid om op zijn lijst(en) inhoud te plaatsen die afkomstig is van de server van de Titularis. Dat geeft de Aanmaker van de lijst onder geen beding het recht op deze inhoud, die, in voorkomend geval, volledig eigendom is en blijft van de Titularis. Alle verveelvoudigingsrechten zijn gereserveerd, met inbegrip van de teksten, de downloadbare documenten en de iconografische en fotografische representaties. In die hoedanigheid, indien de Titularis geen uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft, is het strikt verboden de inhoud van de Site zelf te gebruiken, onder meer door de inhoud volledig of gedeeltelijk te reproduceren, representeren, wijzigen of bewerken.

 

Artikel 18. PERSOONLIJKE GEGEVENS

18.1.- De Titularis respecteert de privacy van de Gebruikers van de Website. De Titularis waakt er als verantwoordelijke van de privacybehandeling over dat de verzameling en de behandeling van persoonlijke gegevens op de Website volledig verloopt conform de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de uitvoeringsbesluiten.

De Titularis voert de verzameling en de behandeling van de persoonlijke informatie uit om het beheer van het Gebruikersaccount van de Aanmaker van de lijst mogelijk te maken, net als de lijst en de geschenken/Schenkingen die gegeven zijn door de Schenkers (de persoonlijke gegevens van de Schenkers worden overgemaakt aan de Aanmakers van lijsten zodat ze hen kunnen bedanken). In het kader van een samenwerking tussen Kadolog en de Ligue des Familles en N2com (Babyboom.be) kunnen de persoonlijke gegevens van de Aanmakers van lijsten overgemaakt worden aan deze twee ondernemingen. Deze overdracht is niet mogelijk zonder het voorafgaande akkoord van de Aanmakers van lijsten. Zij kunnen daar expliciet om vragen door de knop 鈥淚k wil gratis pakketten vol van stalen, kortingsbonnen en nuttige babyinfo ontvangen in het kader van Babyboom (Kadologpartner)鈥 aan te vinken.

18.2.- Middels aanvraag via e-mail ([email protected]) kunnen Gebruikers gratis schriftelijk de persoonlijke gegevens verkrijgen die hen aanbelangen. Ze kunnen ook correcties aanvragen indien gegevens niet zouden kloppen, niet volledig zouden zijn of niet relevant zijn. Via dezelfde weg kunnen ze zich verzetten tegen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor direct marketing.

18.3.- De Titularis verbindt zich ertoe zijn uiterste best te doen om de persoonlijke gegevens te beschermen, onder meer om te vermijden dat ze vervormd of beschadigd raken, of dat ze aan niet-bevoegde derden overgemaakt worden.

De Titularis kan op verzoek van wettelijke autoriteiten of op eigen initiatief, de persoonlijke gegevens van Gebruikers overmaken, indien dat noodzakelijk wordt geacht: (i) om te voldoen aan alle toepasselijke wetten of regelgeving, (ii) om de rechten of eigendommen van de Titularis of de Website te beschermen, en (iii) om, in extreme omstandigheden, in te grijpen, met het oog op de bescherming van de Gebruikers van de Website of het publiek.

18.4.- De Aanmaker van de lijst die voor betaling via bankoverschrijving of via cheque heeft gekozen, aanvaardt dat deze gegevens (bankrekening en adres) raadpleegbaar zijn voor elke Gebruiker die de aangemaakte lijst raadpleegt, zonder dat de Titularis de identiteit van deze Gebruiker dient na te kijken.

 

 Artikel 19. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER ET GEVOLGEN VAN HET NIET NALEVEN ERVAN

19.1.- De Gebruikers zijn verplicht zich neer te leggen bij de instructies, berichten, regels, termen en voorwaarden die vermeld worden door de Titularis. Elke instructie en nota (vb. FAQ) vanwege de Titularis moet gerespecteerd worden door de Gebruikers in hun aangepaste en eventueel verbeterde versie.

19.2.- Indien de Gebruikers een van de verplichtingen uit de Voorwaarden, welke ook, niet nakomt, dan kan de Titularis gepaste maatregelen treffen (vb. een waarschuwing verzenden, de inhoud blokkeren of wissen, de toegang voor de Gebruikers opschorten of hen hiervoor verwittigen).

19.3.- De Gebruikers zijn zonder uitzondering zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. Dat is in het bijzonder het geval wanneer twijfel rijst over eender welke gepubliceerde bijdrage of over eender welke inhoud die de Gebruikers gebruiken. Wat de Aanmaker van de lijst betreft, hij wordt verondersteld bij voorbaat na te kijken dat wat hij opneemt in de lijst niet in strijd is met statutaire reglementen, publieke regels of de rechten van derden (vb. auteursrecht, wet betreffende gegevensbescherming).

De Titularis is niet verplicht te controleren of de inhouden en bijdragen correct en legaal zijn. Door inhoud op de Website te publiceren, verleent de Aanmaker van de lijst definitief en zonder territoriale beperkingen alle nodige rechten aan de Titularis. Afhankelijk van de inhoud omvat dit onder meer het recht op bewaring, aanpassing, bewerking en openbaring.

De Aanmaker van de lijst kan slechts een aanvraag indienen tot de daaropvolgende verwijdering van de gepubliceerde inhoud op de Website als daar wezenlijke redenen toe bestaan.

De Aanmaker van de lijst ontheft en ontlast de Titularis van de gevolgen van om het even welke klacht die door derden tegen hem ingediend zou kunnen worden, als gevolg van een door hem begane inbreuk op een verplichting of een recht, tenzij hij er niet de auteur van is. De redelijke verdedigingskosten zullen eveneens terugbetaald moeten worden.

 

Artikel 20. VERANTWOORDELIJKHEID

20.1.- De Titularis draagt slechts verantwoordelijkheid in de volgende gevallen:

i.                  operationele moeilijkheden van de Website of onderbreking van de diensten buiten zijn wil om;

ii.                  tijdelijke onderbrekingen van de diensten of van de Website die nodig zijn voor de vooruitgang, het onderhoud of de update ervan;

iii.                  fouten of tekortkomingen van het netwerk tijdens de overdracht van gegevens, berichten of documenten.

iv.                 onderbreking, fout of storing van de dienstverlening geleverd door onderaannemers van de Houder of derden;

 

20.2.- De Titularis doet redelijke moeite om correcte informatie te geven op de Website, die aangepast en ge眉pdatet kan worden zonder voorafgaande bekendmaking of aankondiging.

Noch de Titularis, noch eender welke andere partij die vermeld wordt op de Website, draagt enige verantwoordelijkheid voor of garandeert expliciet of impliciet de afwezigheid van fouten, van virussen of van de gebrekkige werking van de Website en/of dat de inhoud en de pagina鈥檚 van de Website correct, redelijk, up-to-date en compleet zijn.

De Titularis kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, in welke zin dan ook, die zou kunnen opduiken of die te maken zou hebben met het gebruik van de Website.

 

 ARTIKEL 21. INFORMATIE OP DE WEBSITE

De omschrijvingen van de producten en diensten die op de Website staan, zijn louter informatief. De omschrijven geven geen aanleiding tot verantwoordelijkheid bij de Titularis, onder welke hoedanigheid dan ook.

 

 ARTIKEL 22. FORUM EN REACTIES

22.1.- De Titularis maakt het de Gebruikers mogelijk om op bepaalde pagina鈥檚 op de Website reacties achter te laten.

De Gebruikers verbinden zich ertoe de over het algemeen toepasbare wetten te respecteren en dus geen enkele reactie te publiceren die denigrerend, lasterlijk, kwetsend, haatdragend, oorlogszuchtig, racistisch of xenofoob is of die aanzet tot discriminatie, haat of geweld ten opzichte van een fysieke of morele persoon, een groep, een gemeenschap of haar leden, omwille van een vermeend ras, huidskleur, afkomst of nationale/etnische herkomst van hen of van enkelen onder hen.

De Gebruiker verbindt er zich eveneens toe geen afbeeldingen, illustraties, hyperlinks, foto鈥檚 enz. te publiceren die in strijd zijn met om het even welke Belgische of internationale wettelijke bepaling.

22.2.- De Titularis kan ik geen geval aansprakelijk gesteld worden als gevolg van om het even welke informatie of om het even welk materiaal, wat dan ook, gepubliceerd door om het even welke Gebruiker op de Website.

 

Artikel 23. GEBRUIKSBEPERKINGEN

De Gebruikers zullen de Website niet gebruiken voor volgende doeleinden:

i.                  voor commerci毛le doelen, welke dan ook;

ii.                  voor reclamedoeleinden;

iii.                  als overdrachtplatform van reclame, nieuwsbrief, virus en/of spam, zonder dat deze lijst exhaustief is;

iv.                  met als doel objecten, waarvan de commercialisering verboden of in strijd is met de goede zeden, te promoten of te verspreiden.

 

 Artikel 24. HYPERLINKS

24.1.- De hyperlinks naar andere websites die op de Website staan, leiden in geen geval tot verantwoordelijkheid van de Titularis. Hij heeft geen enkele controle over de inhoud van deze websites.

 

24.2.- De Titularis is niet gekant tegen het plaatsen van hyperlinks naar zijn Website, maar hiertoe moet op voorhand schriftelijk de toestemming gevraagd en verkregen worden.

 

24.3.- De Titularis behoudt zich het recht voor de schrapping van een hyperlink naar een pagina op zijn Website te eisen, als hij meent dat die niet strookt met zijn missie en waarden, of als die voor hem nadelige gevolgen zou kunnen hebben.

 

 Artikel 25. COOKIES

Om de inschrijvingsprocedure en het gebruik van de Website gemakkelijk te maken, wordt de Gebruiker gemeld dat een of meerdere cookies aanwezig zijn. De Gebruiker behoudt zich de mogelijkheid voor om de weergave van de Website te personaliseren. De Gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren aan de hand van de instellingen van zijn internetbrowser. De meerderheid van de diensten op de Website zal niet meer goed functioneren, zonder dat de Website daar verantwoordelijk voor kan worden gehouden.

Wanneer de Gebruiker op de Website komt, verzamelen de servers automatisch de volgende gegevens: (i) het IP-adres dat gebruikt wordt tijdens de verbinding; (ii) de datum en het uur van het Websitebezoek; (iii) de bezochte pagina鈥檚; (iv) het type internetbrowser dat gebruikt wordt; (v) het platform en/of het besturingssysteem dat op de computer ge茂nstalleerd staat; (vi) de zoekmotor en de zoekwoorden die gebruikt werden om de Website te vinden.

Deze gegevens worden enkel en alleen bewaard door de Titularis om het aantal bezoekers op de verschillende onderdelen van de Website te meten en om verbeteringen aan te brengen.

 

 Artikel 26. NIEUWSBRIEF

De Aanmaker van de lijst aanvaardt dat de Titularis hen, aan een frequentie en onder een vorm die de Titularis zelf bepaalt, een nieuwsbrief (informatiebrief) laat bezorgen, die informatie over zijn activiteit kan bevatten. Als de Aanmaker van de lijst het daartoe voorziene vakje aanvinkt, aanvaardt hij dat de Titularis hem commerci毛le aanbiedingen verstuurt.

De 鈥済eabonneerde鈥 Aanmakers van lijsten zullen de mogelijkheid hebben zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief door op de daartoe voorziene link te klikken die aanwezig is in elke nieuwsbrief (informatiebrief).

 

 Artikel 27. KLANTENDIENST

De klantendienst van de Titularis is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur, via e-mail op het e-mailadres [email protected] of via de pagina 鈥淔AQ鈥 op de website www.kadolog.com. Elke aanvraag, vraag en/of eventuele klacht kan naar dit e-mailadres verstuurd worden.

De Titularis stelt alles in het werk om binnen de 48 uur te antwoorden.

 

 Artikel 28. DIVERSE CLAUSULES

28.1.- De Gebruikers aanvaarden dat de Titularis hen meldingen verstuurt, via e-mail, via de post of via verspreiding op internet.

28.2.- Als een of meerdere clausules van de Voorwaarden nietig of niet-toepasbaar verklaard worden, dan heeft dat geen invloed op de geldigheid of toepasbaarheid van de andere clausules.

28.3.- Het feit dat de Titularis op een bepaald moment de strikte toepassing van de Voorwaarden niet meer zou eisen, betekent niet dat hij afstand doet van zijn rechten en verhindert niet dat hij de strikte naleving ervan zal eisen.

 

 Artikel 29. TOEPASSELIJK RECHT EN TOEKENNING VAN BEVOEGDHEID

29.1.- De onderhavige Voorwaarden vallen onder het Belgisch recht.

29.2.- De Gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat elk geschil dat voortvloeit uit de onderhavige Voorwaarden onder de exclusieve bevoegdheid valt van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel (Belgi毛). De procedure verloopt in het Frans.

29.3.- Een reglement betreffende geschillen is online raadpleegbaar via het platform van de online-geschillenbeslechting, ten uitvoer gebracht door de Europese instellingen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm