Liste de naissance prime Infino

Financiële steun voor de komst van een baby - Waar heb je recht op?

De opvoeding van één of meer kinderen brengt vaak extra kosten met zich mee. Daarom heb je in België recht op een financieel duwtje in de rug: het startbedrag en het groeipakket. Wat is dat precies? Waaruit bestaat deze financiële steun? Zijn er verschillen tussen de gewesten? Kadolog zal, samen met de uitbetaler Infino, al je vragen beantwoorden.

Verschillen van gewest tot gewest

Sinds 1 januari 2019 is de kinderbijslag in België geregionaliseerd. Dit betekent dat elk gewest zijn eigen regels, bedragen en zelfs benamingen heeft aangenomen. Sindsdien ben je niet langer afhankelijk van je werkgever om je in te schrijven bij een bepaalde uitbetaler. Je kan nu zelf kiezen afhankelijk van je voorkeur. Je moet dit echter aanvragen in het gewest waar je woont. Onze favoriet is Infino, het duurzame en verantwoorde uitbetaler voor gezinnen.

Waarom kiezen voor Infino ?

Startbedrag

In België heb je recht op een premie om je te ondersteunen om je baby in de best mogelijke omstandigheden te verwelkomen. Deze eenmalige premie kan worden uitbetaald vóór de geboorte van je kind. Je kan deze premie aanvragen vanaf je 6e maand zwangerschap, bij de uitbetaler van je keuze. Je ontvangt het bedrag ten vroegste 2 maanden vóór de uitgerekende geboortedatum van je baby. Zoals hierboven vermeld, varieert deze premie van gewest tot gewest ·

  • In Vlaanderen: Dit staat bekend als "startbedrag". Dit eenmalige bedrag wordt toegekend voor elk kind dat in Vlaanderen geboren wordt. ·
  • In Wallonië: Dit staat bekend als de "prime de naissance". Dit eenmalige bedrag wordt betaald voor elk kind dat in Wallonië wordt geboren. ·
  • In Brussel: Dit staat bekend als “kraamgeld” of "allocation de naissance". Het bedrag van de premie verschilt als het je eerste of tweede kind is. Vanaf het 2e kind is het bedrag van de premie iets lager.

Ik vraag mijn startbedrag

N.B.: Als je een kind adopteert, ontvang je ook een premie om je voor te bereiden op de komst van je kind. Dit is de adoptiepremie. De hierboven beschreven regels en bedragen zijn identiek aan die voor de geboortepremie.

Groeipakket

Groeipakket is een geldsom die elke maand door Infino wordt betaald om je een financieel duwtje in de rug te geven om voor je kind(eren) te zorgen. Over het algemeen is het de moeder die de bedragen ontvangt. Het gaat om een basisbedrag (maandelijks betaald) en eventuele aanvullingen (gebaseerd op de samenstelling van je gezin en financiële situatie). Laten we het eens van dichterbij bekijken.

Goed om te weten: De ontvangen bedragen zijn identiek binnen eenzelfde gewest, ongeacht het kinderbijslagfonds dat je kiest.

Het basisbedrag

In België heeft elk kind in alle 3 de gewesten recht op een basisbedrag, dat maandelijks wordt betaald tot het 18e levensjaar. Daarna kan je kind nog recht hebben op deze bijslag tot hij of zij 25 is, onder bepaalde voorwaarden (die van gewest tot gewest verschillen).

In Vlaanderen

In Vlaanderen wordt de kinderbijslag sinds de regionalisering "Groeipakket” genoemd. Elke maand heeft je kind recht op een basisbedrag dat verschilt als hij of zij vóór of vanaf 1 januari 2019 werd geboren. Over het algemeen geldt: · Kinderen geboren vóór 1 januari 2019: hebben recht op het basisbedrag afhankelijk van hun "plaats" in het gezin. Vervolgens hebben ze op 6, 12 en 18-jarige leeftijd recht op een aanvullende leeftijdsbijslag die het basisbedrag waarop ze recht hebben, verhoogt. · Kinderen geboren vanaf 1 januari 2019: hebben allemaal recht op hetzelfde basisbedrag, ongeacht hun "plaats" in het gezin.

In Wallonië

Om te weten te komen op welk basisbedrag je kind recht heeft, wordt er een onderscheid gemaakt tussen kinderen geboren vóór 1 januari 2020 en kinderen geboren op of na die datum. Over het algemeen geldt: · Kinderen geboren vóór 1 januari 2020: hebben recht op kinderbijslag tegen het basistarief volgens hun "plaats" in het gezin. Vervolgens hebben ze op 6, 12 en 18-jarige leeftijd recht op een aanvullende leeftijdsbijslag die het basisbedrag waarop ze recht hebben, verhoogt. · Kinderen geboren vanaf 1 januari 2020: hebben allemaal recht op hetzelfde basisbedrag, ongeacht hun "plaats" in het gezin. Dit bedrag wordt verhoogd zodra ze 18 worden.

In Brussel

Sinds 1 januari 2020 hebben alle kinderen recht op een basisbedrag dat wordt berekend op basis van hun leeftijd en het feit of ze al dan niet enig kind zijn. Bovendien is het basisbedrag vanaf de 18e verjaardag van je kind anders als de jongere hoger onderwijs volgt of niet.

Goed om te weten: In Brussel kan je dankzij het nieuwe systeem het meest voordelige bedrag voor je gezin ontvangen. Dit betekent dat wanneer de bedragen waarin de nieuwe wet voorziet op 1 januari 2020 lager zijn dan het bedrag dat je in december 2019 hebt ontvangen, je het bedrag blijft ontvangen dat voor jou het gunstigst is zolang er geen verandering in je situatie plaatsvindt.

Ik vraag mijn startbedrag

Wil je van kinderbijslagfonds/uitbetaler veranderen en naar Infino overstappen?

Je kan je dossier overdragen na 24 maanden (in Wallonië en Brussel, afhankelijk van het geval) en na 12 maanden in Vlaanderen. Als je ervoor kiest om je bij Infino aan te sluiten, garandeert Infino je een ononderbroken betaling van je kinderbijslag. Handig, toch?

Woon je in de Duitstalige Gemeenschap?

Ondanks het feit dat de Duitstalige Gemeenschap in het Waalse Gewest ligt, zijn de regels voor kinderbijslag verschillend. Als je in de Duitstalige Gemeenschap woont, kom je in een specifiek systeem terecht. Je vindt alle informatie die je nodig hebt op de website van Ostbelgien.

Toeslagen voor de kinderbijslag/het groeipakket

Als je kinderbijslag/groeipakket ontvangt in één van de 3 gewesten, kan je ook recht hebben op bepaalde toeslagen, afhankelijk van je gezinssituatie en het bruto belastbaar jaarinkomen van je huishouden. De specifieke aanvraagprocedure en toekenningsregels, alsook de bedragen van de toegekende toeslagen moeten per gewest worden onderzocht: · Jaarlijkse leeftijdsbijslag (de schoolbonus) · De sociale toeslag · De wezenbijslag · De zorgtoeslag voor een kind met een medische aandoening of handicap · De pleegzorgbijslag · De kinderopvangtoeslag (enkel in Vlaanderen) · De kleutertoeslag (enkel in Vlaanderen) · De schooltoeslag (enkel in Vlaanderen) · Enzovoort.

Op zoek naar over het groeipakket? Infino is er je om te helpen

Credit Photo: Pexels - Yan Krukau

REACTIES

Facebook comments